Portal+ er en del af skolenfri.dk

Beskrivelse

Fysik-Kemi-Tjek er først og fremmest en stor opgavesamling (trænings- og test opgaver), der fungerer som et godt værktøj til evaluering og repetition i den daglige undervisning. Idet eleverne møder forskellige opstillinger og forskellige typer af “svar-funktioner” som checkbokse, radioknapper, drop-downs og træk/slip-knapper. Opgavesættene har et overskueligt og indbydende layout (se opgave-eksempler) med mange billeder og forskellige former for illustrationer. Alle opgavesæt er selvkontrollerende, og alle opgavesæt har markering af dækkede områder i Fælles Mål. Opgavesættene ajouføres løbende, og der er som regel altid et eller flere aktuelle opgavesæt. Lærere har fuld adgang til at gennemse, afprøve og se rigtige svar (facitliste) for samtlige opgavesæt.